wtorek, 27 września 2022r.

Co opisywać w sprawozdaniu z działalności?

Co opisywać w sprawozdaniu z działalności?

Sprawozdawczość jest bardzo ważną dziedziną, którą regulują przepisy prawne. Za zgodność sprawozdania z działalności z ustawą o rachunkowości odpowiada kierownik jednostki oraz rada zarządu lub w przypadku jej braku – innego organu, który pełni funkcje nadzorującą. Jakie elementy powinny wchodzić w skład tego sprawozdania? Na co zwrócić szczególną uwagę, aby zostało ono sporządzone w sposób poprawny i rzetelny? O tym wszystkim w dzisiejszym artykule.

Ważne elementy w sprawozdaniu z działalności

W sprawozdaniu z działalności na początek należy umieścić podstawowe informacje na temat jednostki – jej nazwę, miejsce siedziby, formę prawną, skład zarządu, przedmiot prowadzonej działalności oraz strukturę posiadanego kapitału. Zgodnie z tym, co podaje prawodawca ustawy o rachunkowości, sprawozdanie z działalności musi zawierać wszystkie informacje, które są istotne z punktu widzenia oceny sytuacji finansowej oraz majątkowej danej jednostki.

Ponadto należy również wykazać informacje mające wpływ na ocenę efektów działalności. Kolejnym punktem będzie określenie czynników ryzyka oraz opisanie zagrożeń. W dalszej części sprawozdanie z działalności powinno zawierać wskaźniki finansowe oraz niefinansowe – jeżeli będą one ważne z punktu widzenia oceny jednostki. Warto również umieścić dodatkowe informacje wyjaśniające wielkości kwot, które zostały ujęte w przygotowanym wcześniej sprawozdaniu finansowym.

Otwarty katalog elementów sprawozdania z działalności

W sprawozdaniu z działalności należy również uwzględnić dodatkowe informacje, które są ważne i istotne dla oceny jednostki z punktu widzenia zarządu. Oznacza to, że katalog punktów do zawarcia w sprawozdaniu z działalności jest cały czas otwarty. Wiele tutaj zależy od rodzaju jednostki, z jaką mamy do czynienia oraz z jej rzeczywistą sytuacją. Ustawa o rachunkowości nie podaje formy, w jakiej powinno zostać złożone sprawozdanie z działalności. Autorzy sprawozdania mogą więc dostosować je do swoich potrzeb. Może mieć ono formę czysto opisową albo np. częściowo opisową, częściowo tabelaryczną.

Artykuł napisany we współpracy z Livedesk.pl – usługi wirtualnej sekretarki i recepcji.

Może spodobać Ci się również:

3 powody, dla których warto zatrudnić agencję marketingową

3 powody, dla których warto zatrudnić agencję marketingową

19 października 2020

Wielu przedsiębiorców uważa, że są w stanie samodzielnie prowadzić marketing swojej firmy lub wystarczy im od tego jedna zatrudniona osoba. Najczęśniej takie decyzje podyktowane są perspektywą oszczędności, bowiem współpraca z…

Czytaj więcej