poniedziałek, 28 listopada 2022r.

Jak wygląda dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego pojazdu?

Jak wygląda dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego pojazdu?

Każdy samochód lub inny pojazd drogowy, jeżeli wymagają tego przepisy, musi posiadać dowód rejestracyjny. W tym dokumencie, obok niezbędnych danych pojazdu i jego cech, widnieje zawsze informacja o właścicielu. Przepisy dopuszczają sytuację, w której posiadaczem tego samego pojazdu jest więcej niż jedna osoba.

W dokumencie jeden współwłaściciel musi być wskazany jako pierwszy, pozostali zaś, w zależności od ich ilości mogą nawet nie być wpisani do dowodu, choć nadal mają te same prawa. W jaki sposób dopisać współwłaściciela pojazdu do dowodu rejestracyjnego, gdy sytuacja prawna samochodu się zmienia?

Potwierdzenie zmiany stanu własności pojazdu

Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego to sposób na prawnie uporządkowany podział kosztów eksploatacji samochodu na osoby go użytkujące, a także często wykorzystywany sposób na zmniejszenie kosztów obowiązkowego ubezpieczenia OC. Aby jednak było to możliwe, należy stworzyć podstawę prawną działania. Jeżeli pojazd nie został kupiony przez co najmniej dwie osoby zapisane na umowie, najczęściej dokonuje się darowizny części pojazdu – nie musi być to połowa.

Jak załatwić niezbędne formalności?

Umowę kupna pojazdu, podobnie jak umowę darowizny zawierającą niezbędne informacje należy zgłosić do US, uzupełniając druk PCC. W zależności od wartości darowizny oraz stopnia pokrewieństwa może być konieczne zapłacenie podatku. Kolejny krok to zgłoszenie się z kompletem dokumentów do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Tam po okazaniu dowodów osobistych współwłaścicieli, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu o ile istnieje, aktu darowizny oraz aktualnej polisy OC można złożyć wniosek o dopisanie współwłaściciela. Formalnie od momentu uprawomocnienia się aktu darowizny czy kupna jest na to 30 dni.

Co niesie za sobą dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego?

Od momentu, w którym auto staje się współwłasnością, o wszystkich związanych z nim działaniach formalnie decydują wszyscy współwłaściciele. W szczególności, w przypadku zbycia pojazdu również jest konieczna obecność lub pełnomocnictwo. Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego to także konieczność zgłoszenia do ubezpieczyciela i często również rekalkulacja składek.

Może spodobać Ci się również:

unnamed file 1

Jak kłaść panele winylowe na stare płytki? Porady nie tylko dla fachowców

1 grudnia 2020

Podłoga to bardzo ważny element domu. Warto więc zadbać o to, by wszystko ze sobą idealnie współgrał,o w tym także podłoga, która wydaje się najmniejszym problemem. Świetnym rozwiązaniem są panele…

Czytaj więcej