poniedziałek, 28 listopada 2022r.

Odpowiedzialność deliktowa – co to jest?

Odpowiedzialność deliktowa - co to jest?

Odpowiedzialność deliktowa uregulowana została w art. 415-449 kc. z wyjątkowym uwzględnieniem art. 415 kc., w jakim to legislator ustalił sprawę tzw. odpowiedzialności za szkodę z tytułu czynu niedozwolonego na zasadzie winy, nazywaną również odpowiedzialnością na zasadach powszechnych – kto z winy własnej wyrządził innemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego jest określeniem dość dużym oraz może być generalnie konsekwencją działania bądź zaniechania zarówno zawinionego jak również niezawinionego poprzez osobę zobowiązaną do polepszenia szkody.

Co to jest odpowiedzialność deliktowa?

Odpowiedzialność deliktowa jest to odpowiedzialność cywilnoprawna wychodząca z czynu bezprawnego (deliktu). Na gruncie prawa cywilnego za czyn niedozwolony uznaje się każde działanie czy zaniechanie, jakie wywołuje powstawanie szkody. Tak zatem czyn niedozwolony w rozumieniu prawa cywilnego to nie jedynie czyn zabroniony pod groźbą kary, ale w ogóle każdy czyn naruszający porządek prawny. Należałoby zaobserwować tutaj, iż żeby zachowanie zostało uznane za czyn niedozwolony nie zawsze ważne jest także to, czy zachowanie było zawinione, czego dowodem jest tzw. odpowiedzialność na zasadzie zagrożenia.

Efektem powstawania szkody na skutek czynu niedozwolonego jest powstawanie roszczeń po stronie pokrzywdzonego. Może on ponieważ żądać, we współzależności od tego jak duża jest szkoda oraz co konkretnie obejmuje, przywrócenia stanu dotychczasowego, odszkodowania (w wypadku szkody majątkowej) bądź odszkodowania (w wypadku szkody niemajątkowej np. szkoda na osobie). W razie naruszenia ciała bądź wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszystkie wynikłe z tego względu koszty.

Odpowiedzialność za szkodę

Sprawca ponosi zawsze winę za szkodę. Zgodnie z regułą musi on naprawić szkodę w pełni. Nie da się miarkować odszkodowania. W pewnych sytuacjach odszkodowanie może być jednakże obniżone, gdy da się wykazać, iż pokrzywdzony się przyczynił do szkody. Należy pamiętać, iż musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy tymże, iż czyn jest bezprawny, natomiast szkodą.

 

Może spodobać Ci się również:

Ława czy stół – jaki jest najlepszy wybór do salonu?

1 kwietnia 2022

W salonie nie powinno zabraknąć wygodnego miejsca do siedzenia oraz do postawienia kawy, czy poczęstunku dla gości. Urządzenie salonu tak, by było w nim klimatycznie i wygodnie uzależnione jest od…

Czytaj więcej