Gmina Pomiechówek Sportową Gminą 2012 r.

Gmina Pomiechówek Sportową Gminą 2012 r.

Wyróżnienia „Sportowa Gmina” przyznawane są w ramach programu „budujemy Sportową Polskę”. Laureatami konkursu są samorządy, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Przy przyznawaniu wyróżnień brano pod uwagę m.in. stan bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie, nakłady gminy na infrastrukturę sportową, planowane inwestycje sportowe, pomoc w działalności organizacji, stowarzyszeń i klubów sportowych.

W imieniu Zarządu Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej Rafał Pierzyński, Wiceprezes Zarządu PKIS na ręce wójta Gminy Pomiechówek Pana Darusza Bieleckiego złożył Wyróżnienie „Sportowa Gmina 2012”. Wyróżnienie wręczone zostało podczas „VII Gali Sportowej Polski”, która odbyła się 15 listopada 2012 roku w warszawskim Multikinie w Złotych Tarasach.

Wśród gości honorowych gali między innymi znalazła się pani Irena Szewińska, Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz pani Grażyna Rabsztyn, Członek Zarządu Fundacji „Centrum Edukacji Olimpijskiej”. Obydwie panie pogratulowały wszystkim laureatom, podkreślając jednocześnie jak ważna dla przyszłych sukcesów sportowych, jest nowoczesna baza sportowa, kluby sportowe, animatorzy sportu, jak również właściwa promocja sportu i rekreacji.
Ankiety weryfikuje i ocenia  kapituła wyróżnienia w składzie:Monika Filipiuk (Specjalista ds. funduszy UE),Grażyna Rabsztyn (Członek Zarządu Fundacji „Centrum Edukacji Olimpijskiej”),
Krzysztof Miklas (dziennikarz i komentator sportowy), Danuta Burzyńska (redaktor naczelna miesięcznika „Builder”), Norbert Skupiński (redaktor naczelny miesięcznika „sportplus”).

Celem programu „budujemy Sportową Polskę” jest pokazanie opinii publicznej oraz promowanie w Polsce i w Europie, tych miast, gmin, powiatów oraz ich prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów, którzy wspierają rozwój sportu dzieci i młodzieży, rozumieją znaczenie bezpieczeństwa uprawiania sportu, budują obiekty sportowe myśląc o niepełnosprawnych, promują zdrowy, aktywny, bezpieczny styl życia i w ten sposób tworzą otwarte i nowoczesne społeczeństwo europejskie.

Gala była okazją do spotkania się przedstawicieli biznesu i samorządu, i członków PKIS. Jednym słowem wszystkich tych, którzy dążą do rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce oraz wspierają Ogólnopolski Program „Budujemy Sportową Polskę”.

Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazły się zarówno duże aglomeracje miejskie z imponującą bazą sportową, jak i mniejsze miasta i gminy wiejskie, które na skalę swoich możliwości i potrzeb realizują program rozwoju infrastruktury sportowej połączony z promocją sportu i rekreacji. W tegorocznej edycji konkursu kapituła wyróżniła 66 samorządów z całej Polski. W tym gronie znalazła się Gmina Pomiechówek, która dzięki prężnie działającym władzom gminy może pochwalić także bogatą infrastrukturą sportową i rekreacyjną dzięki której organizowane są imprezy sportowe rangi międzynarodowej i krajowej. Walory infrastruktury sportowej dostrzegli sportowcy z innych miejscowości z całej Polski. Chętnie przyjeżdżają na zgrupowania sportowe latem i zimą. Z jedną z gmin prowadzone są rozmowy na wymianę dzieci podczas wakacji.Na terenie Gminy znajduje się hala widowiskowo-sportowa z boiskiem zewnętrznym do gry w piłkę nożna, koszykową, siatkowa oraz tenisa ziemnego, stadion Gminny, kompleks sportowo-rekreacyjny, place zabaw.

Władze Gminy Pomiechówek nie poprzestają na budowie niezbędnych obiektów, ale starają się swoim mieszkańcom zapewnić jak najszerszą ofertę sportowo-rekreacyjną. W tym celu wójt Pan Dariusz Bielecki stara się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na budowę nowoczesnego przedszkola w Pomiechówku , 2 hal sportowych przy szkołach podstawowych w Orzechowie i Goławicach, promenada wzdłuż rzeki Wkry, 10 placów zabaw na terenach wiejskich, punktu informacji turystycznej, rozszerzenia tras rowerowych.

Warto podkreślić, że po raz kolejny Gmina Pomiechówek stała się przykładem dobrej praktyki w zakresie skutecznego wykorzystania funduszy unijnych.

Telewizja Polska SA, realizując program Wieści z Mazowsza, odwiedziła Pomiechówek i przygotowała materiał prezentujący nasze działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Listopad 26, 2012 Post Under Aktualności, Rowerowo

 

Copyright 2010 Dubin Studio | Silnik Wordpress | Realizacja Dubin Studio